Profile

Personal Profile

Name: Panote SaeChiew

Contact: panotesaechiew(at)gmail.com

Gender: male

Birthday: 31 Aug 1982

Location: กทม

Website: -

About me: โปรแกรมเมอร์นอกคอก บ้าหนังสือ หลังๆ นี่ย้ายมาบ้าด้านการเงินด้วย
ปวารณาตัวเป็น แวลูอินเวสเตอร์ นักลงทุนกลุ่มน้อย ที่ไม่ดูหุ้นเรียลไทม์ หุ้นตกไชโย หุ้นขึ้นเหงาหงอย ข่าวลือข่าวปล่อยไม่รู้ซักเรื่อง ซื้อเป็นอย่างเดียวไม่มีขาย