กฏข้อที่ 2 ของนิวตัน

posted on 05 Oct 2009 22:19 by house in Other

“Procrastinare Unnaturalis Principia Mathematica” ของไอแซคนิวตันซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1679 มักถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดของวงการวิทยาศาสตร์. กฎข้อที่สองในจำนวนสามข้อนั้นทรงพลังอย่างมาก มันทำให้สามารถคำนวณระยะเวลาในการทำปริญญาเอกได้ในเชิงคณิตศาสตร์

 

กฎข้อที่ 2

เวลาที่ใช้ในการปริญญาเอก, a เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ ความยืดหยุ่น , F, ที่อ.ที่ปรึกษามีให้ และแปรผกผัน กับแรงกระตุ้นของนิสิต m

 

นิยามนี้แปลงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ว่า

 

AgePhD = Flexibility/Motivation

A = F/m

F= ma

 

กฎนี้ให้การนิยามเชิงปริมาณ ถึงแรงที่นิสิตรู้สึก นิสิตที่มีแรงกระตุ้นสูง จะยังคงเป็นนิสิตต่อไป ถ้าได้รับความยืดหยุ่นสูงพอ และถ้า แจงจูงใจเป็น 0 ระยะเวลาของการทำปริญญา จะกลายเป็นอนันต์

Comment

Comment:

Tweet

มันมีทั้งหมดกี่ข้อ

และถ้า แรงจูงใจเป็น 0 ระยะเวลาของการทำงาน ก็จะกลายเป็นอนันต์เช่นกัน sad smile