ทดสอบบุคลิกภาพ

posted on 14 Jul 2008 15:37 by house in Other

คา่ดว่าคนแถวๆนี้คงเบื่อ enneagram กันหมดแล้ว คราวนี้มาทดลองตามแนวคิดของ คาร์ล จุง ดีักว่าครับ

 ทฤษฏีบุคลิกภาพของคาร์ล จุง แบ่งคนตา่มเกณฑ์วัด 4 อย่างคือ

1. Introversion-Extroversion โฟกัสที่โลกภายนอก หรือ โฟกัส ที่ตัวตนภายใน

2. Sensing-Intuition นิยมรับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัส หรือ นิยมรับรู้ผ่านโมเดล และการวิเคราะห์

3. Thinking-Feeling นิยมตัดสินใจบนเหตุผล หรือ นิยมตัดสินใจบนความรู้สึก

4.  Judging-Percieve นิยมการวางแผนชีวิต หรือ นิยมการอยู่กับโลกโดยไม่ยุ่งเกี่ยว

ผลเทสผมมันก็เดาๆ กันได้ แล้วก็ออกมาเป็น

 

INTJ - "Mastermind". Introverted intellectual with a preference for finding certainty. A builder of systems and the applier of theoretical models. 2.1% of total population.
 
บุึคลิกภาพนี้เป็นสิ่งหายากนะครับ ข้างบนบอกว่ามี 2% นิดๆ แต่บางแหล่งแบบ Keirsey บอกว่ามีน้อยกว่า 1% อีก ดังนั้นต้องช่วยกัน อนุรักษ์
 
INTJs are ambitious, self-confident, deliberate, long-range thinkers. Many INTJs end up in engineering or scientific pursuits, although some find enough challenge within the business world in areas which involve organizing and strategic planning. 
 
วิกิบอกว่า
 
Hallmark features of the INTJ personality type include independence of thought, strong individualism and creativity. Persons with this personality type work best given large amounts of autonomy and creative freedom.
 
อืม น่าภูมิใจน้อยซะเมื่อไหร่
 
ส่วน enneagram ก็เหมือนเดิมครับ ไทป์ 5 ปีก 6 Gifted in analysis and making sense of things  สอดคล้องกับข้างบนไม่น้อย
 
Enneagram Test Results
Type 1 Perfectionism |||||||||||||||| 63%
Type 2 Helpfulness |||||| 23%
Type 3 Image Awareness |||||||||||||| 56%
Type 4 Sensitivity |||||| 30%
Type 5 Detachment |||||||||||||||||| 80%
Type 6 Anxiety |||||||||||||||| 63%
Type 7 Adventurousness |||||| 30%
Type 8 Aggressiveness |||||||||||||| 53%
Type 9 Calmness |||||||||||||| 53%
Your main type is 5
Your variant is self pres
Take Free Enneagram Personality Test
personality tests by similarminds.com

เพื่อเป็นการยืนยัน ดู Cyborg Name ผมสิ ว่าผมเนี่ืย Born to be analyst (เห็นทีแรกยังอึ้ง )

Humanoid Optimized for Ultimate Scientific Exploration
Get Your Cyborg Name

ชื่อจริงยังไปแนวๆเดียวกันเลย -*-

Positronic Artificial Neohuman Optimized for Thorough Exploration
Get Your Cyborg Name

edit @ 15 Jul 2008 13:08:13 by house

Comment

Comment:

Tweet


เครียดเลย sad smile
ผมได้ ISTJ ครับ ทดสอบยาก ปวดหัวดี

#2 By โก๋สิจ๊ะ on 2008-07-15 19:50

นักวิเคราะห์จริงๆพี่ท่าน

ของผมเหมือนจะแม่นนะ หุ่นยนต์เนี่ย

Transforming
Electronic
Replicant
Assemble for
Scientific
Peacekeeping,
Hazardous
Exploration and
Rational
Education