ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแพง น้ำมันถูกในปัจจุบันหรอกครับ อาทิตย์ก่อน ผมได้หนังสือชื่อ กลยุทธ์การตั้งราคา มาซึ่งชี้ประเด็นน่าสนใจขึ้นมาประเด็นหนึ่งก็เลยจะหยิบมาเล่าให้ฟัง

หนังสือตั้งคำถามว่า เนื่องจากทุกคนพร้อมจะซื้อน้ำมันจากใครก็ได้ที่ขายถูกที่สุด ทำไมเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงขึ้น ผู้ค้าทุกรายจึงขึ้นราคาตามในทันที โดยไม่มีใครคิดตัดราคา?

 สมมุติว่าทุกรายมีสต็อกน้ำมันดิบที่ 100 ดอลลาห์ต่อบาเรลล์  บริษัทน้ำมันต้องการกำไร 1 ดอลลาห์ต่อบาเรลล์ แต่ทันทีที่ราคาน้ำมันขยับไปที่ 105 ดอลลาห์ต่อบาเรลล์ ทุกบริษัทจะประกาศราคาขายที่ 106 ดอลลาห์ทันที ทั้งๆที่ใครขายที่ 101 ดอลลาห์ก็ยังได้กำไร และจะขายเพิ่มได้เป็นจำนวนมาก แต่ทำไมไม่มีใครทำ

คำตอบแวบแรก -ปตท ผูกขาด

แวบสอง - ตลาดโลกไม่ได้มีแค่ ปตท นี่หว่า มันมาเป็น case study นี่แปลว่ามันฮั้วกันทั้งโลกเลยรึ

 

 ว่าแล้วก็ดูเฉลยดีกว่า
หนังสืออธิบายว่า ในแต่ละช่วงเวลา บริษัทน้ำมันจะมีสองกิจกรรมหลัก

1. ขายน้ำมันในสต็อก

2. ซื้อน้ำมันมาเติมในสต็อกให้เต็ม

 การตั้งราคาที่อิงกับต้นทุนเดิมจะทำให้  เงินที่จ่ายเนื่องจาก 2 มากกว่าเงินที่ได้จาก 1 และทำให้ได้กำไรเชิงตัวเลข แต่เงินไหลออกทุกๆบาเรลล์ที่ขายไป

 ว่าแล้วผมก็เลยลองดู

 

period 1 2 3 4 5 6 7 8
World Price 105 110.25 115.76 121.55 127.63 134.01 140.71 147.75
                 
Inventory 105 109.2 114.45 120.13 126.13 132.43 139.05 146.01
Buy-in 88.2 92.61 97.24 102.1 107.21 112.57 118.2 113.47
                 
sale(Avr price) 86.52 89.98 94.31 98.99 103.93 109.13 114.58 120.31
profit 2.52 2.62 2.75 2.88 3.03 3.18 3.34 3.5
cash in -1.68 -2.63 -2.93 -3.11 -3.28 -3.44 -3.62 6.84
Acc cash -1.68 -4.31 -7.24 -10.36 -13.64 -17.08 -20.69 -13.85
retain earning 2.52 5.14 7.89 10.77 13.8 16.98 20.31 23.82

 

 ผมกำหนดให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นช่วงละ 5% บริษัทมีสต็อก 100 หน่วย ในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจะขายน้ำมันออกไป 80% และซื้อกลับเข้ามาจากตลาดโลก บริษัทคิดกำไร 3%ต่อหน่วย

 ผลคือ ตลอด 8 ช่วงที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีกำไร 23.82 หน่วย แต่เงินสดลดลงไป 13.85 ทำให้อยู่ในภาวะยิ่งขายยิ่งเจ๊ง กำไรเป็นตัวเลข แต่เงินจ่ายออกนี่ของจริง นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมบริษัทน้ำมันถึงไม่ทำแบบนี้กัน

แต่ถ้าเปลี่ยนมาตั้งราคาจากราคาตลาดโลกผลก็จะเป็นแบบนี้

 

period 1 2 3 4 5 6 7 8
World Price 105 110.25 115.76 121.55 127.63 134.01 140.71 147.75

               
Inventory 105 109.2 114.45 120.13 126.13 132.43 139.05 146.01
Buy-in 88.2 92.61 97.24 102.1 107.21 112.57 118.2 113.47
sale(replace price) 90.85 95.39 100.16 105.17 110.42 115.95 121.74 116.87
profit 6.85 8.03 8.6 9.06 9.52 10 10.5 0.07
cash in 2.65 2.78 2.92 3.06 3.22 3.38 3.55 3.4
Acc cash 2.65 5.42 8.34 11.4 14.62 18 21.54 24.95
retain earning 6.85 14.87 23.47 32.53 42.05 52.05 62.55 62.62

 

 กำไรสูงกว่า ในขณะเดียวกันเงินสดก็ไหลเข้าบริษัทเพิ่มขึ้น

 หลังจากอ่านจบ ก็คิดต่อไป อ้่าวแล้วเวลาน้ำมันลงล่ัะ? บริษัทน้ำมันจะลดราคาเมื่อไหร่?

คำตอบคือลดราคาทันที  เพราะถ้าไม่ลดบริืษัทอื่นที่มีสต็อกน้อยกว่า ก็จะชิงลดราคาก่อน แล้วลงท้ายก็ต้องลดตามอยู่ดี

ผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้

period 9 10 11 12 13 14 15 16
World Price 141.84 136.16 130.72 125.49 120.47