เรื่องสืบเนื่องจากไปงานศพคุณปู่ของเพื่อนคนหนึ่ง และได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะด้านศาสนากับเพื่อนที่ไปด้วยกัน

เพื่อน "กูบอกมึงเลยนะ กูเนี่ยเป็นคริสต์แค่ห้อยไม้กางเขน"

ผม "เออ นี่ก็ใบลานเปล่าเหมื่อนกัน รู้แต่ไม่เคยทำ"

 จะประจานตัวเองทำไมเนี่ย ! 

สรุปคร่าวๆคือที่ท่านบอกว่า ท่านเป็นพุทธ เป็นคริสต์ เป็นอิสลาม นั้น ท่านเข้าใจคำสอนของศาสนาต่างๆแค่ไหน? หรือนับถือศาสนาแค่ตามทะเบียนบ้าน จริงๆแล้วความเชื่อพื้นฐานของเราอาจไม่สอดคล้องกับศาสนาที่เราระบุว่านับถือเลยก็ได้

 มาลองกันหน่อยไหมครับ belief-o-matic ช่้วยท่านได้

belief-o-matic จะถามคำถามเกี่ยวกับทัศนะของเรา กับปัญหาอภิปรัชญา(ใครสร้างโลก-ทำไมต้องทำดี ฯลฯ) หลังจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบกับระบบความเชื่อต่างๆแล้วลิสต์ออกมาว่าเราใกล้เคียงศาสนาไหนที่สุด

 ครั้งล่าสุด ผมได้แบบนี้ครับ 

1.  Secular Humanism (100%)
2.  Unitarian Universalism (96%)
3.  Theravada Buddhism (89%)

ผมทำเว็ปนี้หลายครั้งแล้ว ก็มีสามอันนี้แหละครับ ผลัดกันขึ้นที่ 1 ตามแต่อารมณ์ในวันที่ทำ อันแรกคือมนุษยนิยม แบบหนึ่ง ที่เชื่อในความสามารถและมีเหตุผลของมนุษย์ อันที่สองนี่ไม่รู้จัก อันที่ 3 ก็คือพุทธศาสนา เถรวาทนี่เอง

 ที่ได้มาทั้ง 3 อัีนนี่คงเพราะมันแยกแยะไม่ได้ เพราะทั้งสาม(ลัทธิ? ศาสนา?) คล้ายคลึงกัน คือไม่เชื่อว่ามี personal god

แล้วคุณๆึล่ะครับ ศาสนาไหนเอ่ย? 

 

Comment

Comment:

Tweet

ผมก็Muslimเชื่อพระเจ้าครับ

#19 By 欧阳 (123.124.228.18) on 2009-11-21 06:16

อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวถึงพระพุทธศาสนาก่อนเสียชีวิต

มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน ได้ตีพิมพ์งานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาชื่อเรื่อง " The Human Side " ซึ่งนักฟิสิกส์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายให้เป็นปริศนาแห่งโลกอนาคตว่า

The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism. (Albert Einstein)

"ศาสนาในอนาคต จะต้องเป็นศาสนาสากล ศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตน และควรจะเว้นคำสอนแบบสิทธันต์ (คือเป็นแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียว) และแบบเทววิทยา(คือพึ่งเทวดาเป็นหลักใหญ่) ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจ จึงควรมีรากฐานอยู่บนสามัญสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวง คือ ทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมาย พระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้
....ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบัน ศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนา"

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
นักฟิสิกส์ ชาวเยอรมัน ผู้เสนอทฤษฏีสัมพัทธภาพ

คำพูดของไอสไตล์นั้นมีความนัยที่สำคัญซ่อนอยู่และรอคอยการค้นพบ และทฤษฎีเอกภาพหรือทฤษฎีสรรพสิ่งที่ต้องการค้นหานั้น ที่จริงพระพุทธเจ้าได้ตอบให้เบ็ดเสร็จก่อนหน้านั้น 2500 ปี

[1954, from Albert Einstein:The Human Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press]
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://www.mlahanas.de/Privat/quotations.htm http://members.shaw.ca/sanuja/buddhismquorts.html


พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งกฎธรรมชาติว่า
“ สัตว์ทุกชีวิตเคยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน(1) ผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่กันมาก่อนหาได้ยาก(2) บางชาติเกิดเป็นเทพ(เทวดา+พรหม) บางชาติเป็นมนุษย์ บางชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางชาติเกิดเป็นเปรต/อสุรกาย บางชาติต้องตกนรก ต้องเวียนว่ายตาย-เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ตามอำนาจบุญและบาปที่ตนเองได้ทำไว้ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีคำว่าโชคหรือบังเอิญ ทุกอย่างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิ้น(3)

......อ้างอิง...ดูรายละเอียดใน พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงการราชิวิทยาลัย (เล่มที่ / หน้าที่ )
1. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๓
2. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๒๗
3. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ หน้าที่ ๓๕๐-๓๖๕

ดูต่อที่ : http://www.tlcthai.com/club/list_topic.php?club=buddhism&club_id=1278&table_id=1&cate_id=788

http://www.o2blog.com/myblog/blog.php?month=&year=&user=montasavi&page=&syear=&smonth=&sdate=&style=1&id=843

#18 By montasavi on 2007-11-24 21:09

กว่าจะแกะได้นี่เกือบตาย - -"
1. Theravada Buddhism (100%)
2. Unitarian Universalism (98%)
3. Mahayana Buddhism (77%)
4. Liberal Quakers (70%)
5. Neo-Pagan (68%)
6. New Age (66%)
7. Secular Humanism (65%)
8. Taoism (65%)
9. New Thought (64%)
10. Scientology (59%)
11. Nontheist (58%)
12. Mainline to Liberal Christian Protestants (57%)
13. Christian Science (Church of Christ, Scientist) (55%)
14. Hinduism (47%)
15. Jainism (47%)
16. Reform Judaism (45%)
17. Sikhism (45%)
18. Orthodox Quaker (38%)
19. Bahแ'ํ Faith (35%)
20. Mainline to Conservative Christian/Protestant (25%)
21. Orthodox Judaism (22%)
22. Islam (12%)
23. Seventh Day Adventist (10%)
24. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (7%)
25. Jehovah's Witness (7%)
26. Eastern Orthodox (0%)
27. Roman Catholic (0%)

#17 By technikos on 2007-11-23 20:54

หนูไอได้ มหาญาน 100% (พุทธ)
ชินโต 98% sad smile (พุทธ)
แล้วก็ คริสต์ 68% sad smile

#16 By Airin on 2007-11-22 19:10

ยังไงผมก็คริสต์เชื่อพระเจ้าครับ
เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากพอดูทีเดียวเชียว
บางคำแอบอ่านไม่ออก แต่พอเดาความหมายโดยรวมได้
1. Unitarian Universalism (100%)
2. Scientology (94%)
3. Theravada Buddhism (91%)
4. New Thought (88%)
5. Hinduism (79%)
6. Christian Science (Church of Christ, Scientist) (77%)
7. Secular Humanism (71%)
8. Nontheist (67%)
9. Liberal Quakers (66%)
10. Mahayana Buddhism (64%)
11. Neo-Pagan (64%)
12. Mainline to Liberal Christian Protestants (63%)
13. New Age (62%)
14. Reform Judaism (53%)
15. Islam (50%)
16. Jainism (50%)
17. Orthodox Judaism (50%)
18. Mainline to Conservative Christian/Protestant (49%)
19. Bahแ'ํ Faith (49%)
20. Taoism (45%)
21. Jehovah's Witness (44%)
22. Seventh Day Adventist (44%)
23. Eastern Orthodox (41%)
24. Roman Catholic (41%)
25. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (40%)
26. Orthodox Quaker (26%)
27. Sikhism (21%)

#14 By reiya on 2007-11-21 10:57

เดี๋ยวไปลองทำดีกว่า
big smile

#13 By ตุ้มเป๊ะ on 2007-11-20 22:22

1. New Age (100%)
2. Unitarian Universalism (100%)
3. Neo-Pagan (95%)
4. Theravada Buddhism (91%)
5. Liberal Quakers (88%)confused smile
ผมทำตอนแรก ผมคิดว่าผมเป็นคนพุทธขนานแท้ แบบเข้าใจหลักธรรม รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเป็นจริงขนาดไหน ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยรักษาศีลแต่เรื่องสมาธินี่ผมเชื่อ และพยายามไม่ยึดติด ผมก็ด้วยความโง่อังกิดแต่พออ่านออก+ใช้ดิกไมโครซอฟเวิดช่วย ตอนแรกผมทำผมกลัวมากที่จะได้ศาสนาอะไรมาก็ไม่รู้ แต่แบบผมเชื่อว่าผมเป็นคนพุทธ

แล้วผลที่ได้ออกมาคือ

1. Mahayana Buddhism (100%)
2. Theravada Buddhism (98%)
3. Hinduism (82%)

พุทธ2นิกายไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย100กับ98 แต่พอฮินดูนี่มาเป้น82 ห่างกันตั้ง16แนะ นี่ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนพุทธจริงๆสินะ แต่ว่าการที่ผมคิดแบบนี้จะทำให้เกิดทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นพวกนี่แหละ เฮ่อ

แต่พูดจริงๆคือปรกติไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องศาสนามาพูดกันจริงมั้ยหละมันเป้นการขัดกันทางด้านความเชื่อ แต่เห็นเป็นแบบทดสอบก็คงไม่เป็นไรมั้ง

#11 By [veho---[[as Gaara]] on 2007-11-20 22:08

สำหรับผม ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับ

เห็นด้วยกับ คห.4 แฮะ =w=

คนพุทธที่ไม่เคยเข้าวัดหรือไหว้พระหรือทำอะไรเกี่ยวกับศาสนาเลย

อาจเป้นแค่คนพุทธในนามจริงๆก็ได้...เพราะศาสนาพุทธเป้นศาสนาที่ไปตามเหตุและผลนะ

คนส่วนมากไม่เคยเข้าวัดหรือโบสถ์ทำบุญกันเลย

แต่ตอนตายสุดท้าย...ก็เข้าวัด

อ๊ะ หรือไม่จริง!!

มีใครตายแล้วฝังโยนลงดินบ้างล่ะ อย่างน้อยก็ต้องมีทำพิธีกันบ้างแล้ว จริงๆผมคิดว่าศาสนาน่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะ แต่มนุษย์มักมองข้ามศาสนาไปอย่างน่าเสียดาย วันพระทั้งทีจะมีใครเข้าวัดบ้าง
มีแต่ดีใจ เอ้า! หยุดกันแล้ว -*-

ปล. อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฮะ ออกมาเลยกลายเป็นคริสต์ไปซะงั้น -*- อาจจะเป็นเพราะเรียนโรงเรียนคริสต์มาตั้งแต่เด็กๆด้วยล่ะมั้ง#10 By ปัณณ์ on 2007-11-20 21:25

อ่านไม่ออกง่ะขอรับ ทำไปทำมาได้ฮินดูเฉยเลยsad smile

#9 By saya chan on 2007-11-20 20:57

พยายามไปลองทำครับ แต่แปลไม่ออก ศัพท์ยากมาก
อ่านจนปวดหัว กลายเป็น Neo-Pagan ไปซะงั้น sad smile

#8 By โก๋สิจ๊ะ on 2007-11-20 20:05

ศาสนาพุทธจริงๆคือเน้นหลักวิทยาศาสตร์ของกรรมครับ

พิธีกรรมอะไรพวกนั้นมันคือสิ่งปรุงแต่ง
คนที่เข้าถึงหลักธรรมแล้ว จริงๆคือเป็นพุทธ
คนที่เน้นสิ่งปรุงแต่งประเภทพิธีกรรม อาจเป็นพุทธเทียมซะด้วยซ้ำ
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าพวกที่บอกแต่ปากว่าเป็นพุทธฯ แต่ไม่เคยทำอะไรที่ดูเป็นชาวพุทธเลยนี่มันหมายความว่ายังไง
ป.ล.อยากทดลองทำเหมือนกันนะแต่ขี้เกียจแปลง่ะ sad smile

#6 By UnknowPerson on 2007-11-20 19:58

อาฮะ กำลังรออยู่เลย ขอบใจมาก ^^b

1. Secular Humanism (100%)
2. Nontheist (93%)
3. Unitarian Universalism (90%)
4. Theravada Buddhism (74%)
5. Liberal Quakers (70%)

เดี๋ยวค่อยโพสต์ลงบล็อกอีกที มีเรื่องรอเขียนหลายเรื่อง open-mounthed smile

#5 By PaePae on 2007-11-20 19:36

มีศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ ย่อมดีกว่าไม่มีอะไรมาควบคุมสันดานดิบครับ
ผมนับถือพุทธ ครับ
เป็นพุทธตั้งแต่เกิด ทดสอบออกมายังไงก็เป็นพุทธ
ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยจนคิดว่าบั้นปลายอาจได้ไปวัดประจำแน่ ๆ เลย
confused smile

#4 By นิเกะ on 2007-11-20 19:24

แอบแปลกใจเล็กน้อยที่เราออกมาเป็นพุทธแฮะ - -a;;;

1. Theravada Buddhism (100%)
2. Unitarian Universalism (94%)
3. Mahayana Buddhism (93%)

ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยถือตัวว่าเป็นพุทธเท่าไหร่ เพราะพวกพิธีกรรมนี่เราไม่เอาทุกอย่าง สวดมนตร์ นั่งสมาธิ ยิ่งเรื่องไหว้พระพุทธรูปนี่ ยังไงก็ไม่ไหว้เพราะเราเห็นว่าพระพุทธรูปมันก็แค่วัตถุ แล้วศาสนาพุทธบอกว่าอย่ายึดติดกับวัตถุไม่ใช่รุ? เลยว่ามันขัดๆกันน่ะembarrassed

#3 By เย้51 + bean54 on 2007-11-20 19:00

แหงะ...

แปลไม่ออก sad smile

#2 By พินสะดุ่ย on 2007-11-20 18:56

หลักๆได้ดรูอิดครับ
Pagan น่ะ พวกศาสนาธรรมชาติ หมอผี(ที่คริสต์ชอบเรียกว่านอกศาสนา)
แล้วก็มีพุทธกับเต๋า