BOL:Company visit

posted on 15 Nov 2007 21:08 by house in Value-Investor

โดดงานบริษัท ไปชมบริษัท Business online มาครับ มาจดไว้ตามระเบียบ

 BOL ทำธุรกิจบริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยได้รับข้อมูลหลักจาก กรมพัฒนาํธุรกิจการค้า และแหล่งอื่นๆอีกหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หรือว่าศาล

 ข้ิอมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางราชการที่ BOL ได้รับมาในรูปเอกสาร ซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังคนในการป้อนเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ งานนี้กินเวลามาก BOL ใช้คนถึง 200 คน และเวลาอีกครึ่งปีสำหรับงานป้อนข้อมูลของแต่ละปี จำนวนข้อมูลที่มีครอบคลุมถึงนิติบุคคลไทยกว่า 8 แสนบริษัท

 ข้อมูลจะถูกขายไปในรูปของชั่วโมงการเข้าใช้ web application ซึ่งอนุญาตให้ ผู้ใช้ ระบุคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงิน และประวัติการชำระเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจค้าขายได้

ระบบนี้ยังมีบริการแจ้งเตือน สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในบริษัทคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวให้ผู้รับผิดชอบทราบผ่านทาง email อีกด้วย  

BOL แจ้งว่า จากประวัติที่ผ่านมา ลูกค้ามีประวัติเลิกใช้บริการน้อยกว่า 5% ต่อปี

 ขณะนี้ BOL ได้พัฒนาระบบใหม่เพื่อขายให้ลูกค้าเดิม(และใหม่)ในราคาแพงกว่าเดิม โดยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน และประมาณการผลประกอบการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงความสามารถในการทำรายงานสรุปอัติโนมัติ ระบบใหม่นี้ ได้นำเสนอกับลูกค้าแล้ว และคาดว่าลูกค้าจะทยอยย้ายมาใช้ระบบใหม่ในปีหน้า 

จากข้อมูลมหาศาลในมือ BOL ทำการพัฒนาระบบ DSS เพื่อต่อยอดในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทต่างๆ และได้นำเสนอ ระบบใหม่นี้ ขายให้แก่ธนาคารต่างๆเพื่อใช้ประกอบการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ผู้บริหารเชื่อว่าแบงค์ขนาดใหญ่ทั้งหมดจะซื้อบริการนี้ ภายในปีหน้า หลังจากนั้นจะทำการลดความสามารถลงเพื่อขายต่อแบงค์ขนาดเล็ก

ทางบริษัทยังอยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เช่นข้อมูลเช็ค และข้อมูลกรมธรรม์ เพื่อต่อยอดให้วิเคราะห์ได้มากขึ้น

ธุรกิจของ BOL ได้ีัรับ Knownhow จาก D&B ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันในอเมริกา และยังไม่มีผู้ประกอบการอื่นในประเทศไทย  

Comment

Comment:

Tweet

ผมเคยมีตัวนี้ตอน 1.89 บาทต่อหุ้น มีตั้ง 200,000 หุ้นแน่ะ เสียใจมากที่ขายไป ขายไปตอนสองบาทนิด ๆ อันนี้เรียกว่าความโง่ไม่เคยปราณีใครครับ

#3 By Mr. PeeTai (202.28.180.130) on 2007-11-18 16:13

อยู่ใน MAI อยู่แล้วครับ ตอนนี้ราคาราวๆ 9.8 บาท

ผมทยอยเก็บมาตั้งแต่ไม่ถึงห้าบาทconfused smile

#2 By house on 2007-11-16 16:07

เค้าจะลงกระจายหุ้นในตลาด MAI หรือเปล่าเนี่ย?